POLITYKA PRYWATNOŚCI – informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Re-Mi Leszek Murlewski

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę Re-Mi Leszek Murlewski z siedzibą w Zielonej Górze, Państwa danych osobowych.
Wywiązując się z obowiązku informacyjnego w stosunku do naszych Klientów uprzejmie informujemy, że firma Re-Mi Leszek Murlewski z siedzibą w Zielonej Górze, działająca pod adresem ul. Cyryla i Metodego 5/21, 65-533 (zwana dalej Firmą) jest właścicielem stron internetowych www.re-mi.pl i http://www.reklama-zg.pl (zwanych dalej stronami internetowymi firmy Re-Mi Leszek Murlewski) i przetwarza informacje tylko i wyłącznie w oparciu o powierzone dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas korzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane poza Unię Europejską.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Re-Mi Leszek Murlewski.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Re-Mi Leszek Murlewski z siedzibą w Zielonej Górze, działająca pod adresem ul. Cyryla i Metodego 5/21, 65-533 Dane kontaktowe:
  tel. + 48 533731065, mail: kontakt@re-mi.pl, NIP 76510483132.
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Re-Mi Leszek Murlewski, staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres  kontakt@re-mi.pl To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 3. Re-Mi Leszek Murlewski przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

  3.1.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Re-Mi Leszek Murlewski umowa:

  3.1.1. Realizacji zawartej z Re-Mi Leszek Murlewski umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  3.1.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Re-Mi Leszek Murlewski w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  3.1.3. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Re Mi Leszek Murlewski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.

  3.1.4. Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  3.1.5. Wewnętrznych celów administracyjnych Re-Mi Leszek Murlewski w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  3.2. Informujemy, że Re-Mi Leszek Murlewski, przetwarza Państwa dane osobowe w postaci m.in. imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail oraz numeru telefonu, nazwy i danych firmy.

  3.3. W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Państwa z Re-Mi Leszek Murlewski umowa:

  3.3.1. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Re-Mi Leszek Murlewski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.

  3.3.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Re-Mi Leszek Murlewski w związku z realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  3.3.3. Wewnętrznych celów administracyjnych Re-Mi Leszek Murlewski, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

  4.1. W zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy z Re-Mi Leszek Murlewski przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;

  4.2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Re-Mi Leszek Murlewski w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez Re-Mi Leszek Murlewski

  4.3. W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Re-Mi Leszek Murlewski przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzania;

  4.4. W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Re-Mi Leszek Murlewski stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są m.in. firmy udostępniające serwery do prowadzenia sklepów, firmy zapewniające obsługę zamówień między sklepem a magazynem i księgowością, biuro księgowe, firmy rozsyłające newsletter, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, integrowaniem zamówień z Allegro, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe, banki, itd.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Państwa dane nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Re-Mi Leszek Murlewski, Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  9.1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  9.2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  9.3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  9.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
  9.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
  9.6 Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 10. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Re-Mi Leszek Murlewski Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Re-Mi Leszek Murlewski podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Re-Mi Leszek Murlewski
 13. Jeśli konsument nie wypełniał wobec Sprzedawcy powinności (np. nie wykonał zapłaty za odebrany towar) to w celu zgromadzenia danych do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy żądania z pkt. 12b i 12c będą mogły być spełnione po spełnieniu tej powinności.
 14. Strony internetowe firmy Re-Mi Leszek Murlewski wykorzystują ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony na potrzeby statystyk Google Analytics. Uwaga: ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 15. W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W ramch tej witryny stosujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, opuść witrynę.